Kullanıcı Sözleşmesi


Madde 1- Taraflar:
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirket merkezi Kültür Mh. Nispetiye Cd. Akmerkez B3 Blok Kat:8 Beşiktaş / İstanbul adresi olan ExenPay Teknoloji Anonim Şirketi ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri ExenPay’dan temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış hizmet kullanıcısı arasında, dijital ortamda akdedilmiştir.

Kullanıcı ve ExenPay birlikte Taraflar olarak adlandırılacaktır.

Madde 2- Tanımlar:
Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir.

Ödeme Sağlayıcı: Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan ve Exenpay ekosistemine katılan kuruluşları,

Dijital Varlık Platformları: Dijital varlık alım, satım, ticaret ve saklama hizmeti sağlayan, mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip kuruluşları

Son Kullanıcı: ExenPay tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere ExenPay ekosistemine katılarak indirim, kampanya ve etkinliklerden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Cüzdan: Son Kullanıcı’nın ExenPay mobil uygulaması üzerinde sahip olduğu ve işlemlerini gerçekleştirdiği kullanıcıya özel dijital yapıyı,

Limitler: ExenPay tarafından belirlenen ve Son Kullanıcı tarafından Kullanım Sözleşmesi ile kabul edilen işlem limitlerini

Çağrı Merkezi: Sözleşme kapsamında her türlü destek talebi karşılayan 0850 255 18 77 / 0212 963 18 77 numaralarından ulaşılabilen çağrı merkezini

İşgünü: Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasını ifade eder.

Madde 2- Sözleşme’nin Konusu:
ExenPay tarafından Son Kullanıcı’ya Mevzuat uyarınca sunulacak ExenPay Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 –Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sözleşme ile ExenPay, Son Kullanıcı’ya, Sözleşme’nin onaylanma tarihi itibariyle, Son Kullanıcı tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile ExenPay hizmetleri aracılığı ile hizmet sunmayı taahhüt etmektedir.

Madde 3.1: Limitler

Kullanıcı, işbu Sözleşme’de ExenPay tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. ExenPay, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak İşlem Limiti’ni güncelleyebilecektir.

Madde 3.2.: ExenPay’in sorumlulukları

ExenPay, sözleşme kapsamında, Son Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde iletilen bedellerin Son Kullanıcı tarafından kullanılması, transfer edilmesi ve Kullanıcı’ya iade edilmesi dahil işlemlerin gerçekleştirilmesini taahhüt eder.

ExenPay bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde sözkonusu işlem nedeniyle kullanılmayan bedeli Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda hizmetin yeniden görülmesini sağlar veya Kullanıcı’ya iade eder. ExenPay sorumluluğunda olmayan ve Kullanıcı tarafından hatalı olarak gerçekleştirilen işlemlerden doğan zararlardan ExenPay sorumlu değildir.


Madde 3.3.: Kullanıcı’nın Sorumlulukları

Kullanıcı, ExenPay nezdinde oluşturulacak Cüzdan’a 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır.

Kullanıcı ayrıca, Cüzdan’ına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, ExenPay’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından Cüzdan bilgileri, kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı bu tür durumları derhal ExenPay’e bildirmekle yükümlüdür.


Madde 3.4.Hatalı/Yetkisiz İşlemler:

ExenPay sorumluluğunda olmayan ancak Kullanıcı tarafından ExenPay hesabı üzerinden yapıldığı belirtilen Yetkisiz İşlem (İşlemi gerçekleştiren kişinin, işlemi gerçekleştirmeye yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) kapsamındaki transfer, harcama ve kullanımlardan doğan zararların tamamından Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, bilgi güvenliği sorunu yaratacak bir durumla karşılaştığında (mobil cihazın veya bilgilerin kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde), durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal ExenPay’e bildirmekle yükümlüdür.


Madde 3.5. İşlem bilgileri

Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen bilgiler, mobil uygulama aracılığı ile Kullanıcı ile paylaşılacaktır:

  • İşleme ilişkin referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi
  • Kullanıcının cüzdanındaki meblağ ve kazanılan miktar
  • Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü

Madde 3.6.Kullanıcının ExenPay hizmetlerini kullanarak Anlaşmalı Kurumlar’dan temin ettiği mal veya hizmet yahut bunların temin veya teslimi ile ilgili ExenPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta ExenPay’in taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde ExenPay’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Anlaşmalı Kurum kesecek olup, Kullanıcı bu kapsamda ExenPay’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, kural olarak Anlaşmalı Kurum’dan temin ettiği mal veya hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Anlaşmalı Kurum’a yöneltecektir.

Bu madde kapsamında Kullanıcı, mal veya hizmet temin veya teslimine ilişkin olarak her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimi ilgili Anlaşmalı Kurum’a yönlendireceğini ve bu talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimin giderilmesi ile ilgili olarak ExenPay’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Anlaşmalı Kurum tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.


Madde 3.7. ExenPay, Sözleşme kapsamında yüklenen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme veya transfer işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme, Borçlanma, Yatırım Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. Kullanıcı, ExenPay’den bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.


Madde 3.8. ExenPay Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile ExenPay Hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran ExenPay tarafından belirlenmektedir. ExenPay bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda ExenPay’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.


Madde 3.9. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nin işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde ExenPay aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

Madde 4.Hizmet Süreçleri


Madde 4.1.Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında ExenPay kurumsal web sitesinde (“www.exenpay.com”) belirtilen yöntemler ile ExenPay hizmetleri gerçekleştirilebilmektedir. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran ExenPay takdirinde olacaktır.

Madde 4.2. Kullanıcı, ExenPay’in işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden ExenPay nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecektir.

Madde 4.3. ExenPay’in, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı Sözleşme’yi feshedebilecektir. İlgili süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, ExenPay’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

Madde 4.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile ExenPay tarafından hizmet sağlayacak olan Anlaşmalı Kurumlar ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya ait bilgiler ayrıca ExenPay tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Kullanıcı, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal ExenPay ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 4.5. Kullanıcı, hizmetler kapsamında ExenPay’in anlaşmalı olduğu iş yerlerinin tümünün güvenli hizmet sağlayıcılar olduğunu kabul eder.


Madde 5. Mali Hükümler

Madde 5.1. İşbu Sözleşme kapsamında Anlaşmalı Kurum tarafından temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki kurum veya kuruluş tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta ExenPay’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.


Madde 5.2.İşbu Sözleşme kapsamında aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti ExenPay tarafından belirlenecek olup, işbu İşlem Limitleri herhangi bir zamanda revize edilebilecektir.


Madde 6.Sözleşme’nin Süresi ve Feshi


Madde 6.1.Sözleşme, onay tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. ExenPay, yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden ExenPay’e bildirecektir.


Madde 6.2.Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Kullanıcı’dan kaynaklı olması durumunda ExenPay bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir.


Madde 6.3.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme ExenPay tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir.


Madde 6.4.ExenPay’in temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme ExenPay’in yapacağı bildirime istinaden ExenPay tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.Madde 7.Feshin Sonuçları
Madde 7.1. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Madde 7.2. Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.