Aydınlatma Metni

ExenPay Teknoloji Anonim Şirketi (“ExenPay” ya da ‘‘Şirket’’) olarak gerek web sitemizi kullanırken gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Websitemizdeki Kullanıcı Formu kapsamında mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetler gereği Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Politikamız çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; iş ortakları, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar, yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere (gerçek/tüzel) aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir. Ticari Elektronik İletişim Onayı vermeniz halinde veri işleyen sıfatı ile Şirketimizce tarafınıza pazarlama ve tanıtım e-postaları ve/veya SMS atılabilir, telefon araması yapılabilir, izin verdiğiniz diğer iletişim yolları ile tarafınızla iletişime geçilebilir veya bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, ticari elektronik ileti onayınızı vermişseniz hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, tekliflerimize ve özel etkinliklerle ilgili ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama unsurlarını gönderme amaçları olmak üzere, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve kullanıcılarımızla olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

KVKK Madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını, bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve diğer tüm haklarınızı Şirketimizin web sitesindeki KVK Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. İlgili kanun maddesi kapsamında tüm bilgi alma taleplerinizi [email protected] adresinden Şirket’imize iletebilirsiniz.